Spoločenská zodpovednosť

BEZKLIETKOVÝ ZÁVÄZOK

Koliba Tri Studničky u Tomášovcov bude najneskôr od septembra 2020 používať výhradne vajcia pochádzajúce z bezklietkových chovov. Tento záväzok sa týka celých vajec, tekutých ako aj sušených vajec, a prísadových vajec vo výrobkoch vlastných značiek, pričom sa vzťahuje na všetky vlastné ako aj licencované prevádzky. Koliba Tri Studničky u Tomášovcov bude v oblasti napĺňania tohto záväzku otvorená nezávislým externým auditom.Tento záväzok bude zároveň zverejnený na jej webových stránkach.