Koliba LIVE

Koliba LIVE je projekt, ktorý umožňuje na našej aparatúre urobiť audio/video záznam. K dispozícii je nahrávacia technika, audio ai kamerová a základné nástroje. Nord GRAND piano, Bose ozvučenie, mikrofóny, spev bicie, nástroje, kombo, elektrická basa, kontrabas, Theremin, gitara Yamaha, husle, viacero kamier.

Máte záujem o kvalitný záznam live vystúpenia, tak to to je najjednoduchšia a časovo a finančne najprístupnejšia verzia. Informujte sa na kolibe.