Online reservation

Make your reservation in advance. We will confirm your reservation via email. If you have a preference for a specific section of the cottage, please specify it in the note section (see below). In case of available capacity, we will try to move your reservation to your desired location.

The summer terrace features covered seating created from an old barn. It is no longer used for work or storage but is a place for relaxation. The original roof and back wall provide protection from rain and help mitigate intense sunlight.

Summe terrace

30/10/2023

Summer terrace with a pleasant atmosphere of music and the bubbling Demänovka creek. 7 tables for 6 people each. If it gets chilly, we will provide you with blankets and fur cushions for seating.

"Koliba tradition area" je pôvodná časť koliby, ktorú všetci dobre poznáte. V miestnosti je intímne osvetlenie, permanentné prestieranie, krb, klasický sporák na drevo, decentná hudba, piano. Všetko to spoločne vytvára pohodovú atmorsféru. Túto časť koliby máme otvorenú počas zimnej sezóny a je nutné si urobiť rezerváciu, taktiež ju...

V roku 2017 sme pre veľký záujem zákazníkov rozšírili kapacitu prístavbou novej modernej jedálenskej časti. Kedže, je ťažko napodobniť historickú atmosféru, rozhodli sme sa novú časť architektonicky priznať ako modenú stavbu. Použili sme však neformálny a nesterilný materiál, ktorý sme kombinovali s designovými kúskami nábytku. 2/3 stien sú plne...